Wandelboekje De Brabantse Wal

Een volledig vernieuwde uitgave van dit mooie wandelboekje met nu 24 mooie gemarkeerde rondwandelingen. Een aanrader, uitgegeven door de Stichting "de Brabantse Wal". De gids is te koop bij VVV Brabantse Wal, in de boekhandels/Primerashops en bij diverse cafés op de wandelingen.

Windmolens Kabeljauwbeek

Benegora en Namiro zijn het niet eens met het besluit van de gemeenteraad om vijf megaturbines te plaatsen van 183 meter hoog in de Kabeljauwbeek in Ossendrecht.

Lees hier de brandbrief aan college en raadsleden:

Lees meer

Actie tegen mega-windturbines Ossendrecht

Een bewoner van Ossendrecht is een petitie gestart tegen de hoogte van de turbines die men wil plaatsen.

Lees meer

MEGA KIPPENBEDRIJF

Milieuverenigingen tekenen bij Raad van State beroep aan tegen de plannen van de leghennenhouderij aan de Weg naar Wouw in Huijbergen. Het bio-bedrijf wil zijn systeem wijzigen. Het aantal dieren neemt met 6.000 af tot ruim 101.000 leghennen maar de ammoniakuitstoot neemt met 57% toe.

Lees meer

Uit het nieuws

Minister Schultz heeft het kabinet in België gevraagd na te denken over het tijdelijk sluiten van de kerncentrales in dat land. Maar de Belgen wijzen dat af. 

Uit onderzoek kwam kort geleden naar voren dat de kans op een kernsmelting bij een brand in Tihange, zo'n 50 kilometer van Maastricht, heel groot is.

Petitie Red de Biokoe

De biologische melkveehouders zijn zo ongeveer de enigen in de vee-industrie die circulair werken en niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Het kabinet wil dat ook biologische koeien geslacht worden zodat 'gangbare koeienboeren' extra mest kunnen gebruiken (derogatie).

Lees meer

Benegora kiest nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering is de heer Jan Andriese verkozen als nieuwe voorzitter van Benegora. Adrie Dobbelaar draagt na 4 jaar zijn voorzitterschap over. Met veel waardering voor zijn inzet, raad en advies, neemt hij afscheid.

 

Geluidsmetingen bij industrieterrein de Kooi

Bewoners van de Verlengde Duinstraat in Hoogerheide hebben ’s nachts regelmatig last van geluid van het industrieterrein. Bewoonster Wimke Overbeek nam contact op met Benegora en kreeg van Klaas Rosskamp geluidsapparatuur te leen waarmee zij handmatig metingen kon doen. Daaruit bleek dat het geluidsniveau in de nachtelijke uren inderdaad hoog was.

Lees meer

Natuurorganisaties keuren plannen Veerse Gatdam af

Persbericht van de ZMf: Op donderdag 10 november a.s. vergadert de gemeenteraad van Noord-Beveland over een groot nieuwbouw recreatieproject aan de Veerse Gatdam in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. De ZMf, Natuurmonumenten én Het Zeeuwse Landschap nemen nadrukkelijk afstand van deze plannen. Dit plan past niet in de kwaliteitsvernieuwing die Zeeland nodig heeft maar zal juist zorgen voor meer weerstand bij de Zeeuwse bevolking en vormt een grote aantasting van het Zeeuwse kustlandschap. Ook heeft de ZMf niet in een eerder stadium ingestemd met deze plannen, wat door het raadsvoorstel én via de pers wordt gesuggereerd.

Lees meer

ONTWERP RAMPBESTRIJDINGSPLAN

De Veiligheidregio Midden- en West Brabant heeft het rampbestrijdingsplan vernieuwd. Behalve dat BENEGORA twijfels heeft over de kwaliteit van het rampbestrijdingsplan vinden we het hoogst merkwaardig dat met geen woord gerept wordt over een calamiteit in de provincie Antwerpen die in onze regio tot een ramp kan leiden. Gelet op de aanwezigheid van het grootste (petro)chemische cluster van Europa net over de grens zou dat toch voor de hand liggen denken wij. Separaat hebben wij de gemeente gevraagd of ze betrokken is geweest bij de opstelling en of ze BENEGORA's mening deelt.

Lees meer