KortehoefWinter6.jpg

BENEGORA INFO nr 110 (September 2019) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen. 

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dit is het eerste expemplaar dat alleen digitaal verzonden is.

Inhoud:  LINTJESREGEN, PAS MISLUKT, LUCHTKWALITEIT WOENSDRECHT, KERNCANTRALE DOEL, BESTUURSAKKOORD BRABANT, NAMIRO NIEUWS ,EVOLUTIE MISLUKT? , VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

BENEGORA INFO nr 109 A (Maart 2019) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen. Deze Info bevat het jaarverslag 2018 en een uitnodiging voor leden en donateurs om de algemene vergadering bij te wonen op  1 april 2019.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dit is het eerste expemplaar dat alleen digitaal verzonden is.

Symposium Benegora   “Houden wij het warm?”

 Op 23 januari was er een symposium voor leden van Benegora en Namiro in het gemeentehuis in Hoogerheide met als thema “Houden wij het warm?”. 

Na een welkom door Jan Andriese als voorzitter van Benegora, voerde wethouder  Jeffrey van Agtmaal namens de gemeente Woensdrecht het woord. Hij sprak o.m. zijn waardering uit voor dit initiatief en de goede opkomst. Medewerkers van Eneco gingen uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor onze regio ten aanzien de energietransitie. De rol en de gevolgen voor de natuur nu en in de toekomst kwam ook uitgebreid aan de orde. Aan het einde was volop gelegenheid tot het stellen van vragen, overleg en het uitwisselen van ideeën. De deelnemers hebben veel informatie gekregen en het is duidelijk geworden dat nog veel keuzes gemaakt moeten worden en dat dit zeker niet eenvoudig is. Wordt vervolgd!...

Brabantse Wal onderdeel van kandidaatstelling UNESCO Geopark Schelde Delta

Onlangs vertegenwoordigde de provincie Noord-Brabant het Geopark Schelde Delta op de internationale conferentie ‘UNESCO Global Geoparks’ in Italië. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen en vele gemeenten en 'streekholders'. Gezamenlijk streven we naar de UNESCO Global Geopark status voor het gebied van de Schelde Delta 

Lees meer .....

Extra Containerafhandeling Antwerpen

De Antwerpse haven wil de containerafhandeling fors uitbreiden. Voor het totale project betekent dat een toename van de stikstofdepositie van zo’n 1100 à 1600 ton/jr. Dat is 5 a 7% van de huidige uitstoot. Een significante stijging met ongetwijfeld ook effecten op o.a. Zuidwest Brabant.

Het Havenbedrijf heeft Benegora expliciet van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Ook de gemeenten Hulst, Reimerswaal en Woensdrecht zijn geïnformeerd over de inspraak mogelijkheid.

De Brabantse Wal is al zwaar belast en zit nu in feite al op slot voor nieuwe ontwikkelingen. Er is alleen ruimte voor zogenoemde prioritaire projecten (In de ZW-hoek bijv. Markiezaat Container Terminal, Aviolanda en Defensie) en het is nog maar de vraag of de daarvoor gereserveerde ruimte voldoende is. Met andere woorden: we hebben meer dan genoeg aan onze eigen stikstof! Daar kunnen we een extraatje uit Antwerpen niet bij gebruiken.

Lees meer

Vaker naar de dokter

Mensen in Roosendaal, Bergen op Zoom en omgeving worstelen vaker met gezondheidsproblemen dan elders in het land. 

Dat heeft consequenties voor de gezondheidszorg.

Hoger dan Gemiddeld

  • Gebruik huisartsenzorg is 4 procent hoger dan gemiddeld
  • Percentage mensen met hartfalen ligt 20 procent hoger
  • Percentage mensen met COPD/astma 8 procent hoger
  • Percentage mensen met diabetes 36 procent hoger
  • Percentage mensen met kanker 10 procent hoger

Bron: Vektis 2016

In bijgevoegd artikel (BNdeStem 26 oktober j.l.) ontbreekt o.i. een mogelijke oorzaak: De luchtkwaliteit in de Zuidwesthoek van Brabant. De regio ligt onder de rook van het industriële (chemische) complex en de kerncentrale Doel in het Antwerpse havengebied

BENEGORA INFO nr 109 (Oktober 2018) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dit is het eerste expemplaar dat alleen digitaal verzonden is.

DOEL THE CONTINUING STORY

Het in mei geconstateerde lek in het koelwatersysteem van Doel 1 is nog steeds niet hersteld en het gaat langer duren dan verwacht. De planning is met twee maanden verlengd.

ENGIE heeft besloten ook het reservekoelwatersysteem van Doel 2 ook maar meteen onder handen te nemen. Die is per slot van rekening ook al bijna 45 jaar oud. Eind december zullen naar verwachting beide reactoren weer stroom leveren.

Een betonrot probleem bij reactor 3 is hersteld en Doel 3 mag weer opstarten. De vierde reactor ligt stil omdat men de kwaliteit van het beton bij deze locatie toch ook eerst maar even wil checken. Tot nu toe heeft ENGIE weinig plezier van de levensduurverlenging van de reactoren Doel 1 en 2. Om nog 10 jaar door te mogen gaan moesten al talloze miljoenen geïnvesteerd worden en daar komen dus nog de onverwachte miljoenen bij. De betonproblemen bij de andere reactoren maken ook nog eens duidelijk dat levensduurverlenging van kernreactoren toch niet zo'n goed idee is.

Ons idee, de basis is en blijft toch oude meuk.

Kerncentrale Doel weer in het nieuws

Doel 1 is één van de reactoren waarvan de levensduur met 10 jaar is verlengd. Voor ons sowieso een slecht besluit en het lijkt er meer en meer op de 10 jaar niet eens gehaald wordt. De incidenten die zich sinds de verlenging hebben voorgedaan maken duidelijk dat het oude meuk is. Betonrot en nu zelfs een lekkage in het nucleaire deel! Nog nooit vertoond. Zou men er zelf ook zo van geschrokken zijn dat de communicatie vergeten werd? Snelle en transparante communicatie is al lang een stokpaardje van Benegora.
De reactor ligt er weer eens maanden uit en dat niet voor de eerste keer. Kan er ten minste niets gebeuren zou je denken! Eerlijk gezegd zijn we daar niet eens gerust op.

 

Lees meer

KERNCENTRALE DOEL


Doel1 moest weer eens ongepland stilgelegd worden. Problemen met de koeling in het nucleaire deel.
Het zoveelste incident. De levensduurverlenging wreekt zich ... lees meer

Kerncentrales in België dicht in 2025

Voor de verandering eens goed nieuws uit België over o.a. de kerncentrale Doel.
Regering besluit de centrales te sluiten in 2025. Onder voorwaarden weliswaar maar toch.


Het begin is er. Lees meer .....

DOEL weer eens in het nieuws.

Uit onderstaand bericht van de communicatieafdeling blijkt dat reactor 4 enige tijd gedraaid heeft terwijl slechts 1 van de 3 sproeisysteem stand by waren.

Lees meer

Algemene Vergadering van Milieuvereniging BENEGORA

wordt gehouden op 28 maart 2018 aanvang 20:00 uur.

Lokatie: MC de Drieschaar, de Ploeg 11, Ossendrecht