Uit het nieuws:

Minister Schultz heeft het kabinet in België gevraagd na te denken over het tijdelijk sluiten van de kerncentrales in dat land. Maar de Belgen wijzen dat af. 

Uit onderzoek kwam kort geleden naar voren dat de kans op een kernsmelting bij een brand in Tihange, zo'n 50 kilometer van Maastricht, heel groot is.

Petitie Red de Biokoe

De biologische melkveehouders zijn zo ongeveer de enigen in de vee-industrie die circulair werken en niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Het kabinet wil dat ook biologische koeien geslacht worden zodat 'gangbare koeienboeren' extra mest kunnen gebruiken (derogatie).

Lees meer

Benegora kiest nieuwe voorzitter.

Tijdens de algemene ledenvergadering is de heer Jan Andriese verkozen als nieuwe voorzitter van Benegora. Adrie Dobbelaar draagt na 4 jaar zijn voorzitterschap over. Met veel waardering voor zijn inzet, raad en advies, neemt hij afscheid.

 

Geluidsmetingen bij industrieterrein de Kooi

 

Bewoners van de Verlengde Duinstraat in Hoogerheide hebben ’s nachts regelmatig last van geluid van het industrieterrein. Bewoonster Wimke Overbeek nam contact op met Benegora en kreeg van Klaas Rosskamp geluidsapparatuur te leen waarmee zij handmatig metingen kon doen. Daaruit bleek dat het geluidsniveau in de nachtelijke uren inderdaad hoog was.

Lees meer

Zo werkt de lobby van de veehouderij: Hoogleraar eist rectificatie

Ingezonden bericht over de lobby van de veehouderij.

Lees meer

Natuurorganisaties keuren plannen Veerse Gatdam af

Persbericht van de ZMf: Op donderdag 10 november a.s. vergadert de gemeenteraad van Noord-Beveland over een groot nieuwbouw recreatieproject aan de Veerse Gatdam in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. De ZMf, Natuurmonumenten én Het Zeeuwse Landschap nemen nadrukkelijk afstand van deze plannen. Dit plan past niet in de kwaliteitsvernieuwing die Zeeland nodig heeft maar zal juist zorgen voor meer weerstand bij de Zeeuwse bevolking en vormt een grote aantasting van het Zeeuwse kustlandschap. Ook heeft de ZMf niet in een eerder stadium ingestemd met deze plannen, wat door het raadsvoorstel én via de pers wordt gesuggereerd.

Lees meer

ONTWERP RAMPBESTRIJDINGSPLAN

De Veiligheidregio Midden- en West Brabant heeft het rampbestrijdingsplan vernieuwd. Behalve dat BENEGORA twijfels heeft over de kwaliteit van het rampbestrijdingsplan vinden we het hoogst merkwaardig dat met geen woord gerept wordt over een calamiteit in de provincie Antwerpen die in onze regio tot een ramp kan leiden. Gelet op de aanwezigheid van het grootste (petro)chemische cluster van Europa net over de grens zou dat toch voor de hand liggen denken wij. Separaat hebben wij de gemeente gevraagd of ze betrokken is geweest bij de opstelling en of ze BENEGORA's mening deelt.

Lees meer

GEMEENTEN moeten terughoudend zijn bij vergunningen pluimvee- en varkenshouderijen

Manon de Boer/BD

DEN BOSCH - Gemeenten moeten zich 'tot het uiterste inspannen' om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat adviseert de provincie in een brief aan de colleges van B en W.

Lees meer

Nieuwe wandelroutes in de Stoppelbergen

Er zijn twee nieuwe wandelpaden in het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide bewegwijzerd. In samenwerking met de gemeente Woensdrecht, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurpunt en de lokale horeca De Leeuw van Vlaanderen, heeft Grenspark deze routes aangelegd. 

Lees meer

BENEGORA INFO nr 106 is uitgegevenInfo106a

Lees de INFO ook hier.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

 

INHOUD

  • IN DIT NUMMER
  • VOORWOORD
  • IN MEMORIAM TON VAN RIJEN
  • KERNCENTRALE DOEL
  • SCHELDEWEG
  • ECOTUNNEL
  • FALEND MESTBELEID
  • PETITIE
  • BP-BUITENGEBIED WOENSDRECHT
  • ALGEMENE VERGADERING