Actueel

Gemeenten moeten terughoudend zijn bij vergunningen pluimvee- en varkenshouderijen

Manon de Boer/BD

DEN BOSCH - Gemeenten moeten zich 'tot het uiterste inspannen' om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat adviseert de provincie in een brief aan de colleges van B en W.

Continue Reading

Nieuwe wandelroutes in de Stoppelbergen

Er zijn twee nieuwe wandelpaden in het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide bewegwijzerd. In samenwerking met de gemeente Woensdrecht, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurpunt en de lokale horeca De Leeuw van Vlaanderen, heeft Grenspark deze routes aangelegd. 

Continue Reading

BENEGORA INFO nr 106 is uitgegeven.

Lees de INFO ook hier. Info106

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

 

INHOUD

 • IN DIT NUMMER
 • VOORWOORD
 • IN MEMORIAM TON VAN RIJEN
 • KERNCENTRALE DOEL
 • SCHELDEWEG
 • ECOTUNNEL
 • FALEND MESTBELEID
 • PETITIE
 • BP-BUITENGEBIED WOENSDRECHT
 • ALGEMENE VERGADERING

 

 

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WOENSDRECHT.

Woensdrecht heeft een ontwerp BP gemaakt en ter inzage gelegd. In de voorrondes hebben we al het nodige ingebracht maar de ZLTO ook.
Niet moeilijk te raden welke wensen met name gehonoreerd werden  Onze vaste steun en toeverlaat Mr. Jan-Eelco Dijk heeft onze bezwaren in een zienswijze samengevat.


Lees meer...

Structuurvisie centrum Hoogerheide

Voor de herinrichting van het gebied tussen de Raadhuisstraat en Scheldeweg is een ontwerp structuurvisie gemaakt en ter inzage gelegd. In 2013 hebben wij al bepaalde ideeën ingebracht.
In het masterplan zijn in de loop van de tijd de nodige aanpassingen aangebracht en van onze invulling van het landhoofd (ook wel de bult) langs de fraai aangelegde Scheldeweg komt in de visie weinig terecht.
De gemeente wil er 2 gebouwen van elk 16 appartementen op bouwen en dat moet dan 'het landmark van Woensdrecht' worden. Ook bewoners zijn niet gecharmeerd van de plannen
We hebben onze bezwaren tegen met name de invulling van de 'bult' in een zienswijze aan college en raad kenbaar gemaakt.

 

Lees meer:...

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee!   

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel. Daarom neemt het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief tot een petitie. 

Continue Reading

In memoriam Ton van Rijen

Wij werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter Ton van Rijen. Ton was al actief voor Benegora maar toen hij stopte met werken werd hij in 1991 tot voorzitter benoemd. Hij is 14 jaar lang onze gedreven, betrokken, inspirerende en overtuigende voorzitter geweest.

Continue Reading

Overlijden oud-voorzitter Benegora

Wij werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van de oud-voorzitter van milieuvereniging Benegora en initiator van de stichting de Brabantse Wal

          Ton van Rijen

Vele jaren was Ton een gedreven, overtuigend, inspirerend en betrokken persoonlijkheid bij het leefmilieu, de natuur en de streekgeschiedenis van de Zuidwesthoek. We zijn Ton voor zijn inzet en bijdragen bijzonder dankbaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie sterkte.

Bestuur milieuvereniging Benegora
Bestuur Stichting de Brabantse Wal

Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

In Brabant wonen veel mensen in de nabijheid van grote hoeveelheden vee. Veel Brabanders maken zich zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun gezondheid. Bovendien voelen zij zich vaak niet serieus genomen door de vee-industrie en de overheid. Daarom start de Brabantse Milieufederatie een crowdfundingsactie om geld bij elkaar te krijgen voor een breed onderzoek naar de invloed van de veehouderij op de gezondheid van Brabanders. Help je mee?

Continue Reading

Relatie veehouderij en longkanker

Omroep Brabant besteedde aandacht aan de relatie humane gezondheid en veehouderij.

Er zou een relatie zijn tussen veehouderij, fijnstof en longkanker. Het signaal dient serieus genomen te worden en nader onderzocht. Daarnaast zijn er echter ook bekende gezondheidsklachten, die geen uitstel dulden.

Continue Reading

 • 1
 • 2