Scheidreef.jpg

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OP 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is een belangrijk moment in onze democratie.
Regionale natuurorganisaties hebben een Memorandum opgesteld. Het is een breed gedragen groen appel aan de politiek in deze regio.
Zij hopen op deze wijze de politieke partijen te informeren over het belang van het behoud en versterking van de natuur in deze streek en de wensen van de natuurverenigingen in deze regio m.b.t. toekomstig gemeentelijk beleid.
Dit Memorandum is uitgegaan naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen met het verzoek dit verder binnen de partij te verspreiden en te bespreken.
Voor de integrale tekst van het Memorandum ......