AntwerpenIndustrie.jpg

DOEL THE CONTINUING STORY

Het in mei geconstateerde lek in het koelwatersysteem van Doel 1 is nog steeds niet hersteld en het gaat langer duren dan verwacht. De planning is met twee maanden verlengd.

ENGIE heeft besloten ook het reservekoelwatersysteem van Doel 2 ook maar meteen onder handen te nemen. Die is per slot van rekening ook al bijna 45 jaar oud. Eind december zullen naar verwachting beide reactoren weer stroom leveren.

Een betonrot probleem bij reactor 3 is hersteld en Doel 3 mag weer opstarten. De vierde reactor ligt stil omdat men de kwaliteit van het beton bij deze locatie toch ook eerst maar even wil checken. Tot nu toe heeft ENGIE weinig plezier van de levensduurverlenging van de reactoren Doel 1 en 2. Om nog 10 jaar door te mogen gaan moesten al talloze miljoenen geïnvesteerd worden en daar komen dus nog de onverwachte miljoenen bij. De betonproblemen bij de andere reactoren maken ook nog eens duidelijk dat levensduurverlenging van kernreactoren toch niet zo'n goed idee is.

Ons idee, de basis is en blijft toch oude meuk.

Kerncentrale Doel weer in het nieuws

Doel 1 is één van de reactoren waarvan de levensduur met 10 jaar is verlengd. Voor ons sowieso een slecht besluit en het lijkt er meer en meer op de 10 jaar niet eens gehaald wordt. De incidenten die zich sinds de verlenging hebben voorgedaan maken duidelijk dat het oude meuk is. Betonrot en nu zelfs een lekkage in het nucleaire deel! Nog nooit vertoond. Zou men er zelf ook zo van geschrokken zijn dat de communicatie vergeten werd? Snelle en transparante communicatie is al lang een stokpaardje van Benegora.
De reactor ligt er weer eens maanden uit en dat niet voor de eerste keer. Kan er ten minste niets gebeuren zou je denken! Eerlijk gezegd zijn we daar niet eens gerust op.

 

Lees meer

KERNCENTRALE DOEL


Doel1 moest weer eens ongepland stilgelegd worden. Problemen met de koeling in het nucleaire deel.
Het zoveelste incident. De levensduurverlenging wreekt zich ... lees meer

Kerncentrales in België dicht in 2025

Voor de verandering eens goed nieuws uit België over o.a. de kerncentrale Doel.
Regering besluit de centrales te sluiten in 2025. Onder voorwaarden weliswaar maar toch.


Het begin is er. Lees meer .....

DOEL weer eens in het nieuws.

Uit onderstaand bericht van de communicatieafdeling blijkt dat reactor 4 enige tijd gedraaid heeft terwijl slechts 1 van de 3 sproeisysteem stand by waren.

Lees meer

Algemene Vergadering van Milieuvereniging BENEGORA

wordt gehouden op 28 maart 2018 aanvang 20:00 uur.

Lokatie: MC de Drieschaar, de Ploeg 11, Ossendrecht

Statiegeldalliantie groot succes

Ook Benegora heeft zich als partner aangesloten. Heel veel gemeenten zijn ook over de streep.
Op 15 maart staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. De druk wordt zo flink opgevoerd. Lees meer....

Lezing Culturele Commissie Protestantse Kerk - Ossendrecht

MAANDAG 5 maart 2018 om 20.00 UUR met Bram van Ojik, oud-fractievoorzitter

Tweede Kamer-lid van GroenLinks, spreekt over locale- en actuele thema’s, kernenergie/Doel. Lees de flyer....

Koop je eigen CO2... en vernietig het

WISE en Greenchoice lanceren vandaag een online platform waar burgers, bedrijven en organisaties CO2-rechten kunnen kopen - en die worden dan meteen vernietigt

Meer informatie : https://wisenederland.nl/groene-stroom/wise-en-greenchoice-stoken-de-co2-handel

WISE en Greenchoice lanceren vandaag een online platform waar burgers, bedrijven en organisaties CO2-rechten kunnen kopen - en die worden dan meteen vernietigt.

Lees meer

STATIEGELDALLIANTIE


Onder deze naam wordt in Nederland en België actie gevoerd om statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes voor elkaar te krijgen.
Er hebben zich al veel gemeenten en organisaties aangesloten. In die zin is het al een groot succes.
Benegora heeft zich met onderstaande tekst ook opgegeven:

"Afval hoort niet op straat, laat staan in de natuur waar het desastreuze gevolgen heeft.
Statiegeld is een probaat middel in de strijd tegen zwerfafval en het is een effectief systeem om afval te scheiden en recyclen.
Het draagt bij aan, en onderstreept de noodzaak van een circulaire economie".


We hebben ook wethouder van Agtmaal op de actie geattendeerd en verzocht de gemeente als partner aan te melden.
Dat is inmiddels gebeurd. Ook Bergen op Zoom en Roosendaal ondersteunen de oproep. Net zoals bijna 'tout' NL en BE.
Terecht: het is overduidelijk dat convenanten niet werken. Het bedrijfsleven heeft lang genoeg de tijd gehad hun beloftes waar te maken.
Hoogste tijd om nu een duurzame stap af te dwingen.

Natuurcompensatie containerterminal komt mogelijk toch nog goed.


Begin januari ontstond er veel commotie toen bleek dat IVN Groene Zoom, samen met Benegora, een zienswijze had ingediend over de plannen om in de buitenhaven bij de Burgemeester Peterssluis een containerterminal aan te leggen. De aanleg gaat ten koste van circa 2 ha schor en een rietkraag die onder meer van belang zijn voor vogels uit het aangrenzende Natura 2000-gebied Zoommeer. Omdat de al 10 jaar geleden afgesproken natuurcompensatie nog steeds niet is uitgewerkt, laat staan gerealiseerd, hebben de natuurorganisaties er al bijna een jaar geleden bij de gemeente op aangedrongen dat snel te regelen, maar helaas hebben we op dat verzoek geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Lees meer

CONTAINERTERMINAL BERGEN OP ZOOM

Er is onrust ontstaan omdat IVN Groene Zoom en Benegora een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot de door de Omgevingsdienst af te geven Natuurbeschermigswetvergunning. De feiten op een rij: In 2009 is het bestemmingsplan vastgesteld voor de nieuw aan te leggen containerterminal. We zijn daarbij betrokken geweest en over de noodzakelijke natuurcompensatie werden we het eens. Sinds die tijd zijn partijen in de persoon van Arne Vos, wethouder Ad Coppens en de provincie aan het duwen en trekken geweest om de plannen en ook de financiering echt rond te krijgen. Dat lukte na acht jaar dan uiteindelijk in 2017. Partijen waren er uit en er zou nu voortvarend te werk gegaan worden zodat de terminal in 2019 klaar zou zijn. Maar er is in al die jaren niets gedaan aan de compensatie die, voordat je begint, gerealiseerd moet zijn. Vandaar onze zienswijze die dus eigenlijk overbodig had moeten zijn! Er is vanaf begin 2017 geprobeerd met de gemeente in overleg te komen maar dat lukte helaas onvoldoende en was een zienswijze de overblijvende optie om ook de natuur te laten 'meepraten'. Er werd boos gereageerd en in de media kregen 'de groenen' de Zwarte Piet. Het CDA heeft inmiddels het college gevraagd of het plan er vertraging door oploopt. De Bergse raad is inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken. Daaruit zal u duidelijk worden dat de Zwarte Piet niet bij ons hoort. Voor de brief aan de raad en de betreffende zienswijze zie de bijlagen.

zienswijze

brief aan raad