Duintjes2.jpg

Kerncentrales in België dicht in 2025

Voor de verandering eens goed nieuws uit België over o.a. de kerncentrale Doel.
Regering besluit de centrales te sluiten in 2025. Onder voorwaarden weliswaar maar toch.


Het begin is er. Lees meer .....

DOEL weer eens in het nieuws.

Uit onderstaand bericht van de communicatieafdeling blijkt dat reactor 4 enige tijd gedraaid heeft terwijl slechts 1 van de 3 sproeisysteem stand by waren.

Lees meer

Algemene Vergadering van Milieuvereniging BENEGORA

wordt gehouden op 28 maart 2018 aanvang 20:00 uur.

Lokatie: MC de Drieschaar, de Ploeg 11, Ossendrecht

Statiegeldalliantie groot succes

Ook Benegora heeft zich als partner aangesloten. Heel veel gemeenten zijn ook over de streep.
Op 15 maart staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. De druk wordt zo flink opgevoerd. Lees meer....

Lezing Culturele Commissie Protestantse Kerk - Ossendrecht

MAANDAG 5 maart 2018 om 20.00 UUR met Bram van Ojik, oud-fractievoorzitter

Tweede Kamer-lid van GroenLinks, spreekt over locale- en actuele thema’s, kernenergie/Doel. Lees de flyer....

Koop je eigen CO2... en vernietig het

WISE en Greenchoice lanceren vandaag een online platform waar burgers, bedrijven en organisaties CO2-rechten kunnen kopen - en die worden dan meteen vernietigt

Meer informatie : https://wisenederland.nl/groene-stroom/wise-en-greenchoice-stoken-de-co2-handel

WISE en Greenchoice lanceren vandaag een online platform waar burgers, bedrijven en organisaties CO2-rechten kunnen kopen - en die worden dan meteen vernietigt.

Lees meer

STATIEGELDALLIANTIE


Onder deze naam wordt in Nederland en België actie gevoerd om statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes voor elkaar te krijgen.
Er hebben zich al veel gemeenten en organisaties aangesloten. In die zin is het al een groot succes.
Benegora heeft zich met onderstaande tekst ook opgegeven:

"Afval hoort niet op straat, laat staan in de natuur waar het desastreuze gevolgen heeft.
Statiegeld is een probaat middel in de strijd tegen zwerfafval en het is een effectief systeem om afval te scheiden en recyclen.
Het draagt bij aan, en onderstreept de noodzaak van een circulaire economie".


We hebben ook wethouder van Agtmaal op de actie geattendeerd en verzocht de gemeente als partner aan te melden.
Dat is inmiddels gebeurd. Ook Bergen op Zoom en Roosendaal ondersteunen de oproep. Net zoals bijna 'tout' NL en BE.
Terecht: het is overduidelijk dat convenanten niet werken. Het bedrijfsleven heeft lang genoeg de tijd gehad hun beloftes waar te maken.
Hoogste tijd om nu een duurzame stap af te dwingen.

Natuurcompensatie containerterminal komt mogelijk toch nog goed.


Begin januari ontstond er veel commotie toen bleek dat IVN Groene Zoom, samen met Benegora, een zienswijze had ingediend over de plannen om in de buitenhaven bij de Burgemeester Peterssluis een containerterminal aan te leggen. De aanleg gaat ten koste van circa 2 ha schor en een rietkraag die onder meer van belang zijn voor vogels uit het aangrenzende Natura 2000-gebied Zoommeer. Omdat de al 10 jaar geleden afgesproken natuurcompensatie nog steeds niet is uitgewerkt, laat staan gerealiseerd, hebben de natuurorganisaties er al bijna een jaar geleden bij de gemeente op aangedrongen dat snel te regelen, maar helaas hebben we op dat verzoek geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Lees meer

CONTAINERTERMINAL BERGEN OP ZOOM

Er is onrust ontstaan omdat IVN Groene Zoom en Benegora een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot de door de Omgevingsdienst af te geven Natuurbeschermigswetvergunning. De feiten op een rij: In 2009 is het bestemmingsplan vastgesteld voor de nieuw aan te leggen containerterminal. We zijn daarbij betrokken geweest en over de noodzakelijke natuurcompensatie werden we het eens. Sinds die tijd zijn partijen in de persoon van Arne Vos, wethouder Ad Coppens en de provincie aan het duwen en trekken geweest om de plannen en ook de financiering echt rond te krijgen. Dat lukte na acht jaar dan uiteindelijk in 2017. Partijen waren er uit en er zou nu voortvarend te werk gegaan worden zodat de terminal in 2019 klaar zou zijn. Maar er is in al die jaren niets gedaan aan de compensatie die, voordat je begint, gerealiseerd moet zijn. Vandaar onze zienswijze die dus eigenlijk overbodig had moeten zijn! Er is vanaf begin 2017 geprobeerd met de gemeente in overleg te komen maar dat lukte helaas onvoldoende en was een zienswijze de overblijvende optie om ook de natuur te laten 'meepraten'. Er werd boos gereageerd en in de media kregen 'de groenen' de Zwarte Piet. Het CDA heeft inmiddels het college gevraagd of het plan er vertraging door oploopt. De Bergse raad is inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken. Daaruit zal u duidelijk worden dat de Zwarte Piet niet bij ons hoort. Voor de brief aan de raad en de betreffende zienswijze zie de bijlagen.

zienswijze

brief aan raad

DELTAPLAN HERSTEL BIODIVERSITEIT


Eindelijk is er zicht op een aanpak van de problemen die we al zo lang aan de kaak stellen.
De verstoorde nutriëntenkringloop, achteruit hollende biodiversiteit etc.
De agro-sector is kennelijk de ontkenningsfase voorbij en doet mee aan een gezamenlijk op te stellen Deltaplan.
Voor het persbericht en de 'Verklaring van Driebergen' lees meer....

VAN VERDRAG NAAR GEDRAG


In Bonn, tijdens het vervolg op het klimaatakkoord was iedereen het eens dat we nu echt aan de slag moeten.
Van willen naar doen. BrabantKennis vertaalde dat in 'Van verdrag naar gedrag'. We zagen onze kans schoon een oud idee nieuw leven in te blazen.
In een brief aan gemeenten en ondernemersverenigingen in de regio breken we een lans voor een DEUREN DICHT BELEID

lees meer.....

Voor leden: De Algemene Vergadering is op maandag 11 december 2017.