Hier kunt U berichten over onze activiteiten en acties nog een keer nalezen in de oudere editie's van ons verengingsblad Benegora Info.  

Wilt U de bijdrage van Eric Consience nog eens lezen bekijk "Over de schreef" Een Benegora rubriek, die wetenswaardigheden beschrijft aan weerszijden van de grens. Zeker als men daarbij ‘over de schreef’ gaat, grensverleggend bezig is of onze natuurlijke grenswaarden aantast. 

Ook in de media is regelmatig is de lezen over Beengora. Een paar recente artikelen vind U in op de pagina Benegora in het nieuws.

Tenslotte wilt U nog eens nalezen waar we in ons rubriek Actueel over geschreven hebben lees dan Oude berichten.

Veel leesplezier!

 OUDE EDITIES BENEGORA INFO 

 OVER DE SCHEEF

 IN HET NIEUWS