Oude berichten

BENEGORA INFO nr 107 (Mei 2017) is uitgegeveninfo107a

Lees de INFO ook hier.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

INHOUD

 • VOORWOORD
 • KERNCENTRALE DOEL
 • SCHELDEWEG
 • BASF
 • FALEND MESTBELEID
 • RAMPBESTRIJDINGSPLAN
 • PIKNIKFABRIK
 • WINDTURBINES KABELJAUwbeek
 • WEG NAAR WOUW - Mega kippenbedrijf
 • BIOMEREN - Roosendaal
 • BIOMOER- Moerstraten
 • BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
 • NIEUWE DIRECTEUREN BMF ZMF
 • VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2016

Wandelboekje De Brabantse Wal

Een volledig vernieuwde uitgave van dit mooie wandelboekje met nu 24 mooie gemarkeerde rondwandelingen. Een aanrader, uitgegeven door de Stichting "de Brabantse Wal". De gids is te koop bij VVV Brabantse Wal, in de boekhandels/Primerashops en bij diverse cafés op de wandelingen.

Actie tegen mega-windturbines Ossendrecht

Een bewoner van Ossendrecht is een petitie gestart tegen de hoogte van de turbines die men wil plaatsen.

Lees meer

MEGA KIPPENBEDRIJF

Milieuverenigingen tekenen bij Raad van State beroep aan tegen de plannen van de leghennenhouderij aan de Weg naar Wouw in Huijbergen. Het bio-bedrijf wil zijn systeem wijzigen. Het aantal dieren neemt met 6.000 af tot ruim 101.000 leghennen maar de ammoniakuitstoot neemt met 57% toe.

Lees meer

Petitie Red de Biokoe

De biologische melkveehouders zijn zo ongeveer de enigen in de vee-industrie die circulair werken en niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Het kabinet wil dat ook biologische koeien geslacht worden zodat 'gangbare koeienboeren' extra mest kunnen gebruiken (derogatie).

Lees meer

Geluidsmetingen bij industrieterrein de Kooi

Bewoners van de Verlengde Duinstraat in Hoogerheide hebben ’s nachts regelmatig last van geluid van het industrieterrein. Bewoonster Wimke Overbeek nam contact op met Benegora en kreeg van Klaas Rosskamp geluidsapparatuur te leen waarmee zij handmatig metingen kon doen. Daaruit bleek dat het geluidsniveau in de nachtelijke uren inderdaad hoog was.

Lees meer

Natuurorganisaties keuren plannen Veerse Gatdam af

Persbericht van de ZMf: Op donderdag 10 november a.s. vergadert de gemeenteraad van Noord-Beveland over een groot nieuwbouw recreatieproject aan de Veerse Gatdam in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. De ZMf, Natuurmonumenten én Het Zeeuwse Landschap nemen nadrukkelijk afstand van deze plannen. Dit plan past niet in de kwaliteitsvernieuwing die Zeeland nodig heeft maar zal juist zorgen voor meer weerstand bij de Zeeuwse bevolking en vormt een grote aantasting van het Zeeuwse kustlandschap. Ook heeft de ZMf niet in een eerder stadium ingestemd met deze plannen, wat door het raadsvoorstel én via de pers wordt gesuggereerd.

Lees meer

ALGEMENE LEDENVERGADERING Benegora

Datum: maandag 14 november 2016 om 20 uur.
Locatie: Drieschaar, De ploeg 11, Ossendrecht
 

GEMEENTEN moeten terughoudend zijn bij vergunningen pluimvee- en varkenshouderijen

Manon de Boer/BD

DEN BOSCH - Gemeenten moeten zich 'tot het uiterste inspannen' om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat adviseert de provincie in een brief aan de colleges van B en W.

Lees meer

Nieuwe wandelroutes in de Stoppelbergen

Er zijn twee nieuwe wandelpaden in het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide bewegwijzerd. In samenwerking met de gemeente Woensdrecht, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurpunt en de lokale horeca De Leeuw van Vlaanderen, heeft Grenspark deze routes aangelegd. 

Lees meer