Oude berichten

Actiedag 12 maart 2016 bij Kerncentrale Doel. 

Doe mee.

Lees meer

Informatie bijeenkomst Doel

De informatiebijeenkomst over Doel in de Raaijberg op 19 jan 2016 is goed bezocht. Veel belangstellenden uit de omliggende gemeenten en ook ver daarbuiten en uit België beluisterden aandachtig de argumenten en kregen informatie over de gang van zaken rond de verlenging van de gebruikersduur van de kerncentrales en de risico's.

Lees de vragen en de antwoorden op de site van de Brabanse Milieu Federatie:

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/geslaagde-informatieavond-over-kerncentrales-doel/

Lees achtergond informatie en bekijk de informatie op de site van WISE Nederland:

http://www.wisenederland.nl/stop-kerncentrales-doel

Lees meer

GS-Noord-Brabant eens met Benegora

In reactie op de oproep van Benegora in actie te komen tegen de de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2, schijft Gedeputeerde Staten:  “GS begrijpt en deelt de zorgen in West-Brabant over de kerncentrales Doel 1 en 2 en de wens om inspraak te krijgen in een grensoverschrijdende procedure voor het opstellen van een milieu-effectrapport (MER)”.

Lees meer

Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

In Brabant wonen veel mensen in de nabijheid van grote hoeveelheden vee. Veel Brabanders maken zich zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun gezondheid. Bovendien voelen zij zich vaak niet serieus genomen door de vee-industrie en de overheid. Daarom start de Brabantse Milieufederatie een crowdfundingsactie om geld bij elkaar te krijgen voor een breed onderzoek naar de invloed van de veehouderij op de gezondheid van Brabanders. Help je mee?

Lees meer

Nov 2015: GroenLinks deelt de mening van Benegora over noodzaak MER voor doel 1 en 2

Onlangs is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat men voornemens is de levensduur van de kerncentrale Doel 1 en Doel 2 te verlengen.

Lees meer

Hier kunt U berichten over onze activiteiten en acties nog een keer nalezen in de oudere editie's van ons verengingsblad Benegora Info.  

Wilt U de bijdrage van Eric Consience nog eens lezen bekijk "Over de schreef" Een Benegora rubriek, die wetenswaardigheden beschrijft aan weerszijden van de grens. Zeker als men daarbij ‘over de schreef’ gaat, grensverleggend bezig is of onze natuurlijke grenswaarden aantast. 

Ook in de media is regelmatig is de lezen over Beengora. Een paar recente artikelen vind U in op de pagina Benegora in het nieuws.

Tenslotte wilt U nog eens nalezen waar we in ons rubriek Actueel over geschreven hebben lees dan Oude berichten.

Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept 2015: BENEGORA INFO nr 104 is uitgegeven.Lees meer.....

INHOUD
 • VOORWOORD
 • NAMIRO JUBILEERT
 • BASF - MILIEUVERGUNNING
 • AVIOLANDA
 • KERNCENTRALE DOEL
 • TOEKOMSTVISIE WOENSDRECHT
 • ENERGY VALLEY
 • COMPENSATIE RANDWEG
 • WIELERCIRCUIT
 • SLUIKRECLAME?
 • WINDMOLENS KABELJAUWBEEK
 • BMF SUPPORTER
 • ECOLOGISCH TUINIEREN 
 • LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 EN 2

Info104

Oude berichten

In dit artikel een aantal vroegere publicaties van die op deze site gestaan hebben.

Lees meer

Meer artikelen...