Oude berichten

Vaker naar de dokter

Mensen in Roosendaal, Bergen op Zoom en omgeving worstelen vaker met gezondheidsproblemen dan elders in het land. 

Dat heeft consequenties voor de gezondheidszorg.

Hoger dan Gemiddeld

  • Gebruik huisartsenzorg is 4 procent hoger dan gemiddeld
  • Percentage mensen met hartfalen ligt 20 procent hoger
  • Percentage mensen met COPD/astma 8 procent hoger
  • Percentage mensen met diabetes 36 procent hoger
  • Percentage mensen met kanker 10 procent hoger

Bron: Vektis 2016

In bijgevoegd artikel (BNdeStem 26 oktober j.l.) ontbreekt o.i. een mogelijke oorzaak: De luchtkwaliteit in de Zuidwesthoek van Brabant. De regio ligt onder de rook van het industriële (chemische) complex en de kerncentrale Doel in het Antwerpse havengebied