Nov 2015: GroenLinks deelt de mening van Benegora over noodzaak MER voor doel 1 en 2

Onlangs is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat men voornemens is de levensduur van de kerncentrale Doel 1 en Doel 2 te verlengen.

Deze besluitvorming is niet gepaard gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage. Volgens internationale afspraken had dit wel gemoeten. GroenLinks en Lokaal Brabant  hebben 13 november in het vragenuurtje aan GS gevraagd wat zij gaan ondernemen.

Gedeputeerde van den Hout heeft laten weten de zorgen te delen en gaf aan voorstander te  zijn van een milieueffectrapportage. Het wachten is op een uitspraak van het gerechtshof in België. Greenpeace België is nl naar de rechter gestapt om een MER af te dwingen. De veiligheid is een zaak van de veiligheidsregio’s. Met de veiligheidsregio’s, de provincie Zeeland en de gemeenten zal een goede communicatie naar de burgers worden opgezet

Artikel overgenomen van de site van GroenLinks 18 november 2015