Structuurvisie centrum Hoogerheide

Voor de herinrichting van het gebied tussen de Raadhuisstraat en Scheldeweg is een ontwerp structuurvisie gemaakt en ter inzage gelegd. In 2013 hebben wij al bepaalde ideeën ingebracht.
In het masterplan zijn in de loop van de tijd de nodige aanpassingen aangebracht en van onze invulling van het landhoofd (ook wel de bult) langs de fraai aangelegde Scheldeweg komt in de visie weinig terecht.
De gemeente wil er 2 gebouwen van elk 16 appartementen op bouwen en dat moet dan 'het landmark van Woensdrecht' worden. Ook bewoners zijn niet gecharmeerd van de plannen
We hebben onze bezwaren tegen met name de invulling van de 'bult' in een zienswijze aan college en raad kenbaar gemaakt.

 

Lees meer:...