BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WOENSDRECHT.

Woensdrecht heeft een ontwerp BP gemaakt en ter inzage gelegd. In de voorrondes hebben we al het nodige ingebracht maar de ZLTO ook.
Niet moeilijk te raden welke wensen met name gehonoreerd werden  Onze vaste steun en toeverlaat Mr. Jan-Eelco Dijk heeft onze bezwaren in een zienswijze samengevat.


Lees meer...