Geluidsmetingen bij industrieterrein de Kooi

Bewoners van de Verlengde Duinstraat in Hoogerheide hebben ’s nachts regelmatig last van geluid van het industrieterrein. Bewoonster Wimke Overbeek nam contact op met Benegora en kreeg van Klaas Rosskamp geluidsapparatuur te leen waarmee zij handmatig metingen kon doen. Daaruit bleek dat het geluidsniveau in de nachtelijke uren inderdaad hoog was.

Sinds 5 november staat officiële meetapparatuur opgesteld in de Verlengde Duinstraat. De metingen bevestigen dat het geluidsniveau in de nachtelijke uren vaak (veel) hoger is dan de toegestane norm van 35 dB. De meeste nachten staan in het rood, zoals te zien is op de website van Benegora, bij Noisenet. Inmiddels is er een brief verzonden naar de gemeente Woensdrecht met het verzoek om geluidsmetingen uit te laten voeren en uit te zoeken welke bedrijven voor de geluidsoverlast zorgen. Tot nu toe nog geen reactie van de gemeente. Wordt vervolgd. 

Zie ook NOISENET op deze site. Hier kunt u de meetbevindingen en de tijden waarop het geluidsniveau overschreden wordt zelf bekijken!