VAN VERDRAG NAAR GEDRAG


In Bonn, tijdens het vervolg op het klimaatakkoord was iedereen het eens dat we nu echt aan de slag moeten.
Van willen naar doen. BrabantKennis vertaalde dat in 'Van verdrag naar gedrag'. We zagen onze kans schoon een oud idee nieuw leven in te blazen.
In een brief aan gemeenten en ondernemersverenigingen in de regio breken we een lans voor een DEUREN DICHT BELEID

lees meer.....