DELTAPLAN HERSTEL BIODIVERSITEIT


Eindelijk is er zicht op een aanpak van de problemen die we al zo lang aan de kaak stellen.
De verstoorde nutriëntenkringloop, achteruit hollende biodiversiteit etc.
De agro-sector is kennelijk de ontkenningsfase voorbij en doet mee aan een gezamenlijk op te stellen Deltaplan.
Voor het persbericht en de 'Verklaring van Driebergen' lees meer....