CONTAINERTERMINAL BERGEN OP ZOOM

Er is onrust ontstaan omdat IVN Groene Zoom en Benegora een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot de door de Omgevingsdienst af te geven Natuurbeschermigswetvergunning. De feiten op een rij: In 2009 is het bestemmingsplan vastgesteld voor de nieuw aan te leggen containerterminal. We zijn daarbij betrokken geweest en over de noodzakelijke natuurcompensatie werden we het eens. Sinds die tijd zijn partijen in de persoon van Arne Vos, wethouder Ad Coppens en de provincie aan het duwen en trekken geweest om de plannen en ook de financiering echt rond te krijgen. Dat lukte na acht jaar dan uiteindelijk in 2017. Partijen waren er uit en er zou nu voortvarend te werk gegaan worden zodat de terminal in 2019 klaar zou zijn. Maar er is in al die jaren niets gedaan aan de compensatie die, voordat je begint, gerealiseerd moet zijn. Vandaar onze zienswijze die dus eigenlijk overbodig had moeten zijn! Er is vanaf begin 2017 geprobeerd met de gemeente in overleg te komen maar dat lukte helaas onvoldoende en was een zienswijze de overblijvende optie om ook de natuur te laten 'meepraten'. Er werd boos gereageerd en in de media kregen 'de groenen' de Zwarte Piet. Het CDA heeft inmiddels het college gevraagd of het plan er vertraging door oploopt. De Bergse raad is inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken. Daaruit zal u duidelijk worden dat de Zwarte Piet niet bij ons hoort. Voor de brief aan de raad en de betreffende zienswijze zie de bijlagen.

zienswijze

brief aan raad