DOEL weer eens in het nieuws.

Uit onderstaand bericht van de communicatieafdeling blijkt dat reactor 4 enige tijd gedraaid heeft terwijl slechts 1 van de 3 sproeisysteem stand by waren.

Op 14 maart 2018 werd tijdens een wekelijkse controle een afwijking vastgesteld op 1 van de 3 sproeisystemen van het reactorgebouw van Doel 4. De elektrische bediening van de watertoevoer was uitgeschakeld. De afwijking werd meteen hersteld.

De afwijking is ontstaan op 7 maart, tijdens de uitvoering van een periodieke test op de sproeipomp van 1 van de 3 sproeisystemen. Om te verhinderen dat het betrokken sproeisysteem tijdens de test effectief in werking zou treden, werd de automatische bediening van de watertoevoer tijdelijk uitgeschakeld, zoals voorgeschreven door de procedure. Na afloop van de test werd de automatische bediening echter niet opnieuw ingeschakeld. Hierdoor bleef het sproeisysteem een week onbeschikbaar.

In dezelfde periode was ook 1 van de andere sproeisystemen van Doel 4 kortstondig onbeschikbaar door onderhoudswerkzaamheden. Daardoor kon op een bepaald ogenblik maar 1 van de 3 sproeisystemen van Doel 4 automatisch in werking treden. De andere sproeisystemen konden wel op elk moment nog handmatig worden ingeschakeld.

Dit voorval werd, na akkoord van de autoriteiten, geclassificeerd als een niveau 1 op de Internationale Nucleaire Gebeurtenissenschaal*. Deze gebeurtenis heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, omwonenden en omgeving noch op de werking van de installaties.

* De INES-schaal (International Nuclear Event Scale), opgesteld door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (I.A.E.A.) en het Agentschap voor Nucleaire Energie (N.E.A.), werd in het begin van de jaren 1990 voor het eerst geïntroduceerd. Het doel van de schaal is het bevorderen van communicatie over en een correct begrijpen van het belang voor de veiligheid van abnormale gebeurtenissen in nucleaire installaties allerhande (kerncentrales, ziekenhuizen, bedrijven die radioactieve isotopen maken, …). De schaal gaat van niveau 1 (storing) tot niveau 7 (groot ongeval). Nucleaire uitbaters hebben de verplichting om afwijkingen vanaf INES 2-niveau extern te communiceren. In het kader van een open communicatiebeleid kiest ENGIE Electrabel er echter zelf voor om het publiek ook proactief en correct te informeren over INES 1-gebeurtenissen.